Lars Liljegren

Jag är socionom och Leg. Psykoterapeut samt handledare i psykosocialt arbete. Jag har arbetat med samtal i olika former sedan början av 1990-talet och har arbetslivserfarenhet från vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, skolhälsovård, behandlingshem och behandling rörande våld i nära relation.

Längre utbildningar:

 • Socionomexamen, Umeå Universitet
 • Psykoterapeutexamen med inriktning systemisk familjeterapi (steg 2), Linköpings Universitet
 • Magisterexamen i psykoterapi, Linköpings universitet
 • Handledarutbildning i psykosocialt arbete, Göteborgs Universitet
 • KBT för legitimerande psykoterapeuter, Mindmatter AB
 • EMDR 1 och 2, IHPU Psykologiutbildarna AB
 • 2-års Utbildning i klinisk hypnos, SFKH, Svenska föreningen för klinisk hypnos
 • 1-årig Utbildning i hypnosbaserad Ego State Therapy, Svenska föreningen för klinisk hypnos
 • Kreativa metoder – i handledning och för individ- och grupputveckling, Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) med inriktning psykodynamisk individualterapi, Vallgatans psykoterapiinstitut

Kortare utbilningar:

 • CFT – Compassion focused Therapy, Anna Bratt psykologverksamhet
 • FACT – Fokuserad ACT, Human ACT
 • EFT – Emotionally focused couple therapy, Sandahl & Hirell Dialogik AB  
 • ABFT – Anknytningsbaserad familjeterapi, Ringborg psykologkonsult AB
 • Certifierad gruppledare för ickevåldsgrupper, Utväg/Alternativ til vold, Per Isdal
 • Grundkurs klinisk hypnos, SFKH, Svenska föreningen för klinisk hypnos
 • R-TEP/G-TEP EMDR