Psykoterapi

Jag arbetar med olika psykoterapeutiska metoder och har utbildning i:

  • Parterapi/Familjeterapi
  • KBT, kognitiv beteendeterapi
  • Psykodynamisk psykoterapi
  • Klinisk hypnos
  • EMDR

Vanligtvis använder jag metoder från olika psykoterapeutiska inriktningar för att kunna hjälpa mina klienter så mycket som möjligt.

Behandlingen inleds med ett bedömningssamtal då jag, i samarbete med min klient, föreslår en behandlingsinriktning och målsättning med den psykoterapeutiska behandlingen. Det här inledande samtalet är också en möjlighet för klienten att avgöra om han/hon tror att jag som person känns som rätt psykoterapeut för honom/henne/paret/familjen.

Man kan gå i psykoterapi lång tid eller kort tid, allt från ett enda samtal till väldigt många. Ett fåtal samtal leder ofta till stor förändring. Det kan också finnas goda skäl att ha en längre psykoterapeutisk behandlingskontakt.

Jag är auktoriserad samarbetspartner till Euro Accident, SOS international, Falck Healthcare, Kris- och Traumacentrum och jag samarbetar med flera försäkringsbolag. Ibland ingår det psykologisk/psykoterapeutisk hjälp i hemförsäkringen eller om du har en privat sjukförsäkring. Likaså kan din arbetsgivare ha tecknat försäkring för sina anställda där det ingår krisstöd eller psykologisk behandling. Det kan vara värt att undersöka om du är i behov av psykoterapi.